Bokföring
Vi tar hand om din löpande bokföring i vårt administrationssystem.
För att hålla dig á jour med hur ditt företag utvecklas får du löpande de rapporter du önskar.
Självklart ingår momsrapporter och uppbördsdeklarationer i vår service.
Med fullmakt från dig kan vi även ombesörja inlämnandet av uppbördsdeklarationerna till
Skatteverket via internet, samt om du så önskar, även skicka betalningen från ditt konto.

Fakturering
Vi erbjuder en tjänst som är anpassad till just ditt företag.
Vi har en genomgång med dig för att se vilket upplägg du tycker skulle passa dig bäst.

Reskontror
När vi tar hand om din löpande bokföring får du automatiskt listor över obetalda kund- resp leverantörsfakturor.
Vi kan även åta oss att betala de av dig attesterade leverantörsfakturorna. Hör närmare med oss.

Löner
Löneredovisning
Du rapporterar löneunderlaget till oss på valfritt sätt.
Vi ser till att lönen blir rätt beräknad, samt att rätta skatteavdrag görs.
Lönebeskedet får den anställde antingen via post eller e-mail.
Vi beräknar även ev. förmåner, både skattefria och skattepliktiga.
Semesterlönerna
Vi räknar ut semesterlönerna till dom anställda.
Uppbördsdeklaration
Arbetsgivaravgifter och innehållen skatt skall redovisas påföljande månad.
Efter avslutad lönehantering får du en korrekt ifylld uppbördsdeklaration.
Kontrolluppgifter
Senast den 31 januari året efter skall kontrolluppgifterna vara ifyllda och insända till skattemyndigheten. Detta tar vi hand om.

Bokslut
Oavsett om du driver en enskild firma, HB eller AB så måste ett bokslut alternativt årsredovisning upprättas varje år.
Olika regler gäller för olika företagsformer. Vi upprättar bokslutet enligt gällande regler.
Vi går givetvis igenom med dig hur du skall disponera det uppkomna resultatet innan vi “spikar” det skattepliktiga resultatet.
Har du skött den löpande bokföringen själv, men inte kan eller vill göra bokslutet själv, importerar vi smidigt ditt bokföringsunderlag till vårt bokslutprogram.

Deklarationer
När bokslutet är klart upprättar vi de blanketter du skall lämna till Skatteverket. Har du ett AB är det viktigt att du även lämnar in en korrekt
ifylld K-10 blankett som bilaga till din privata deklaration.